V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov, kot so npr. društvo, zveza društev…

Med upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, je tudi Klub Katra Slovenije. Društvu je mogoče nameniti do 0,5% dohodnine. Izpolnjeno zahtevo se pošlje na pristojni davčni urad, lahko pa jo pošljete na: Klub Katra Slovenije, Rozmanova ulica 10, 8000 Novo mesto. Društvo bo zahtevo nato poslalo na pristojni davčni urad. Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev dela dohodnine tudi preko sistema eDavki na spletni strani edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Zahvaljujemo se za vse prejete donacije.