PLAČILO ČLANARINE

Če se želite pridružiti klubu, lahko izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo pošljete na sedež kluba ali oddate članu upravnega odbora. Letna članarina znaša po sklepu zbora članov od 1. januarja 2024 15,00 € in se plača z UPN nalogom.

Kratka navodila za izpolnjevanje plačilnega naloga:
Plačnik: ime in priimek člana
Koda namena plačila: OTHR
Namen: Plačilo članarine za leto 2024
Znesek: 15,00 EUR
BIC banke prejemnika: HDELSI22
IBAN: SI56 6100 0002 0364 139
Referenca: SI00 in datum nakazila
Prejemnik: Klub Katra Slovenije, Rozmanova ulica 10, 8000 Novo mesto.

Zaradi lažjega vodenja evidence o plačnikih članarine vas prosimo, če nam lahko potrdilo o plačilu (kopijo potrdila o plačilu) posredujete na elektronski naslov društva katra.klub@gmail.com.

UO Klub Katra Slovenije